نوشته شده توسط : ali

برندهای هارد سرور

اچ پی HP سیگیت seagate

قیمت هارد سرور HDD - SSD

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Seagate ES.3 ST1000NM0023-1TB Hard Drive Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,000,000
HP 1.2TB 12G SAS 10K 781518-B21 HDD Server
قیمت از 13,700,000
قیمت تا 18,000,000
HP 300GB 12G 759208-B21 HDD Server
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
HP 300GB U320 SCSI 15K 411089-B22 HDD Server
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,500,000
Seagate Constellation ES.3 ST2000NM0033-2TB Internal Hard Drive
قیمت از 5,400,000
قیمت تا 5,800,000
Seagate Constellation ES.3 ST1000NM0033 Internal HDD Server-1TB
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 5,100,000
Seagate Constellation ES.3 ST4000NM0033-4TB Internal Hard Drive
قیمت از 7,600,000
قیمت تا 9,000,000
Seagate Constellation ES.3 ST4000NM0023 Internal Hard Drive-4TB
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 8,700,000
HP 300GB U320 SCSI 10K 350964-B22 HDD Server
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 4,200,000
Seagate Surveillance ST4000VX000-4TB Internal Hard Drive
قیمت از 5,200,000
قیمت تا 6,100,000
HP 900GB 6G SAS 10K HDD Server
قیمت از 7,800,000
قیمت تا 11,200,000
HP 600GB 6G 739898-B21 SSD Server
قیمت از 5,650,000
قیمت تا 5,700,000
HP 300GB 6G SAS 15K 652611-B21 HDD Server
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 9,500,000
HP 300GB 6G SAS 10K 652564-B21 HDD Server
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 5,500,000
HP 1.2TB 6G SAS 10K HDD Server
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 13,800,000
HP 1.2TB 6G SAS 10K 697574-B21 HDD Server
قیمت از 12,900,000
قیمت تا 13,000,000
Seagate ST6000NM0024-6TB Enterprise Capacity 3.5 Server HDD
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP J9F48A MSA 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD
قیمت از 180,000,000
قیمت تا 180,000,000
HP 300GB 3G SAS 15K HDD Server
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 9,500,000
HP 300GB 12G 737261-B21 HDD Server
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 53,000,000
HP 146GB 15K 3.5In HDD server
قیمت از 6,800,000
قیمت تا 7,000,000
HP 600GB 6G SAS 10K HDD Server
قیمت از 7,450,000
قیمت تا 9,100,000
HP 3TB 6G SAS 652766-B21 HDD Server
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
HP 146GB 6G SAS 15K 652605-B21 HDD Server
قیمت از 6,450,000
قیمت تا 7,000,000
HP 1TB 6G SAS 7.2K 652753-B21 HDD Server
قیمت از 8,700,000
قیمت تا 8,700,000
HP 300gb 10k DL380 G8 HDD server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 6,500,000
HP 500GB 7.2k DL380 G8 HDD server
قیمت از 8,450,000
قیمت تا 8,500,000
HP 1TB 6G SAS 7.2K 652749-B21 HDD Server
قیمت از 8,650,000
قیمت تا 11,000,000
HP 36GB U320 SCSI 15K HDD Server
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 10,000,000
HP 450GB 6G SAS 10K 652572-B21 HDD Server
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP 600GB 6G SAS 15K HDD Server
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 13,800,000
HP 146GB 6G SAS 10K HDD Server
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 3,500,000
HP 2TB 6G SAS 7.2K 652757-B21 Server HDD
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 8,000,000
HP 72GB 3G SAS 10K 384842-B21 HDD Server
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,000,000
HP 1TB 6G SATA 7.2K 657750-B21 HDD Server
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,500,000
HP 146GB 3G SAS 15K 384854-B21 HDD Server
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 4,200,000
HP 500GB 6G SAS 7.2K 652745-B21 HDD Server
قیمت از 7,000,000
قیمت تا 7,000,000
HP 72GB 6G SAS 15K HDD Server
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 2,800,000
Seagate 512E ST4000NM0034-4TB Hard Drive Server
قیمت از 8,800,000
قیمت تا 8,800,000
HP 1TB WD1003FBYX HDD Server
قیمت از 5,000,000

قیمت تا

برندهای هارد سرور

سیگیت seagate اچ پی HP

قیمت هارد سرور HDD - SSD

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Seagate Surveillance ST8000VX0002-8TB Internal Hard Drive
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,300,000
Seagate Surveillance ST3000VX006-3TB Internal Hard Drive
قیمت از 4,400,000
قیمت تا 4,400,000
Seagate Surveillance ST1000VX001-1TB Internal Hard Drive
قیمت از 2,120,000
قیمت تا 2,400,000
Seagate 512E ST8000NM0055-8TB Hard Drive Server
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
Seagate 512E ST6000NM0034-6TB Hard Drive Server
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 12,500,000
Seagate Surveillance ST6000VX0001-6TB Internal Hard Server
قیمت از 8,250,000
قیمت تا 11,000,000
Seagate Constellation ES.3 ST2000NM0023-2TB Internal Hard Drive Server
قیمت از 6,700,000
قیمت تا 6,700,000
Seagate 512E ST4000NM0024-4TB Hard Drive Server
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 8,000,000
Seagate Constellation ES.3 ST3000NM0033-3TB Internal Hard Drive
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 7,500,000
Seagate Constellation ST3000NM0023 2TB Internal Hard Drive
قیمت از 6,800,000
قیمت تا 7,500,000
Seagate Constellation ST32000645SS Internal Hard Drive-2TB
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 6,000,000
Seagate 600GB ST3600057SS Hard Drive
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP 72GB 6G 15K 512545-B21 HDD Server
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 2,800,000
HP 146GB 6G 15K 2.5In SC HDD Server
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 7,000,000
HP SAS 72GB 10K HDD Server
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,700,000
HP SCSI 146GB 10K 2.5 HDD Server
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 3,500,000
HP SCSI 72GB 10K 3.5In HDD Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,400,000
HP SCSI 72GB 15K 2.5 HDD Server
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 3,000,000
Seagate 300GB SAS ST3300057SS Hard Drive
قیمت از 5,100,000
قیمت تا 5,100,000
HP 1TB 6G 7.2K 2.5In SC MDL HDD Server
قیمت از 000
قیمت تا 000
HP 450GB 15K AG804A HDD Server
قیمت از 000
قیمت تا 000
HP 146GB 6G SAS 10K HDD Server
قیمت از 000
قیمت تا 000
HP 900GB 12G SAS 10K HDD Server
قیمت از 000
قیمت تا 000
HP 450GB 10K HDD Server
قیمت از 000
قیمت تا 000
HP SAS 2TB 7.2K HDD Server
قیمت از 000
قیمت تا 000
HP 759548-001 600GB 12G SAS 15K Hard Server
قیمت از 000

قیمت تا

برندهای مادربرد سرور

اچ پی HP سوپرمایکرو Supermicro

قیمت مادربرد سرور Motherboard Server

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Supermicro X10SLH-F-O Server Motherboard
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 10,000,000
Supermicro MBD-X8DTL-I-O Server Motherboard
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
Supermicro X9DRL-3F-O Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 15,500,000
Supermicro X9DRL-iF-O Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,500,000
Supermicro X10DRH-C Server Motherboard
قیمت از 25,500,000
قیمت تا 29,500,000
Supermicro X10DRI Server Motherboard
قیمت از 17,500,000
قیمت تا 19,500,000
HP ML110 G7 644671-001 Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
HP ML370 G4 408300-001 Server Motherboard
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
HP ML350 G6 606019-001 Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
HP ML310e G8 v2 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP ML110 G6 576924-001 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP ML370 G5 434719-001 Server Motherboard
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,000,000
HP ML350 G5 461081-001 Server Motherboard
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
HP DL360 G6 493799-001 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL580 G7 591196-001 System board assembly
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,000,000
HP DL360 G5 436066-001 System IO Board
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL320 G5 432924-001 Server Motherboard
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL180 G5 461511-001 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL180 G6 608865-001 Server Motherboard
قیمت از 13,500,000
قیمت تا 14,000,000
HP DL360 G7 641250-001 Server Motherboard
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000
HP DL380 G5 436526-001 Server Motherboard
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP L110 G7 801939-001 Server Motherboard
قیمت از 45,000,000
قیمت تا 45,000,000
HP DL360p G8 718781-001 Server Motherboard
قیمت از 35,000,000
قیمت تا 45,000,000
Supermicro X9DRI-F-O Server Motherboard
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
Supermicro MBD-X10SAE-O Motherboard Server
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,500,000
Supermicro X9DRH-7TF-O Server Motherboard
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,000,000
Supermicro MBD-X9SRA-O Server Motherboard
قیمت از 11,500,000
قیمت تا 11,500,000
Supermicro MBD-X9SAE-V Server Motherboard
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
Supermicro MBD-X10DRL-I Server Motherboard
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,500,000
Supermicro MBD-X10SRL Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
Supermicro X9DR7-LN4F-JBOD Server Motherboard
قیمت از 24,000,000
قیمت تا 24,000,000
Supermicro MBD-X10SRI-F Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
Supermicro MBD-X10SLH-F Server Motherboard
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,000,000
Supermicro MBD-X10SL7-F Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
Supermicro MBD-X10DRI Server Motherboard
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 18,500,000
Supermicro MBD-X10DRI-LN4 plus Motherboard
قیمت از 23,000,000
قیمت تا 23,000,000
Supermicro MBD-X10SLL-F Server Motherboard
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Supermicro X9SRL-F-O Server Motherboard
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 12,500,000
Supermicro MBD-X10DRD-INTP Motherboard
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
Supermicro MBD-X9DAi-O Server Motherboard
قیمت از 19,000,000

قیمت تا

برندهای مادربرد سرور

سوپرمایکرو Supermicro اچ پی HP

قیمت مادربرد سرور Motherboard Server

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Supermicro MBD-X10SRA Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
Supermicro MBD-X10DRL-C Server Motherboard
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,000,000
Supermicro X9SRi-3F-O Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,500,000
Supermicro MBD-X10DRH-CT Server Motherboard
قیمت از 33,000,000
قیمت تا 33,000,000
Supermicro MBD-X10DRC-T4 plus Server Motherboard
قیمت از 34,000,000
قیمت تا 34,000,000
Supermicro MBD-X10SRH-CLN4F Motherboard
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
Supermicro MBD-X10DRH-C Server Motherboard
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 29,000,000
Supermicro MBD-X10DAI Server Motherboard
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 19,500,000
Supermicro MBD-X10DAC Server Motherboard
قیمت از 20,500,000
قیمت تا 23,000,000
Supermicro X9DR3-LN4F Server Motherboard
قیمت از 20,500,000
قیمت تا 20,500,000
Supermicro MBD-X10DRC-LN4 plus Server Motherboard
قیمت از 32,500,000
قیمت تا 32,500,000
Supermicro MBD-X10DAC Server Motherboard
قیمت از 23,000,000

قیمت تا

برندهای رم سرور

نانیا Nanya سیلیکون پاور silicon power اچ پی HP هاینیکس Hynix ای بی ام IBM

قیمت رم سرور RAM

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP 16GB DDR4-2400 836220-B21 RAM Server
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,000,000
HP 16GB DDR4-2133 726719-B21 RAM Server
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 7,000,000
HP dual Rank x4 DDR4-2133-32GB Server Ram
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,000,000
HP dual Rank x4 DDR4-2133-16GB Server Ram
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 6,300,000
HP 32GB DDR4-2400 805353-B21 RAM Server
قیمت از 17,500,000
قیمت تا 17,500,000
HP PC2-5300F 8GB RAM Sever
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 2,500,000
HP 16GB DDR4-2400 805349-B21 RAM Server
قیمت از 6,450,000
قیمت تا 7,000,000
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R 713985-B21 RAM Sever
قیمت از 7,250,000
قیمت تا 7,300,000
HP 8GB 1Rx4 PC3-12800R 647899-B21 RAM Sever
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 4,300,000
HP 4GB PC2-5300 Server RAM
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
HP 16GB PC2-5300F RAM Sever
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 5,800,000
HP 8GB PC3-12800E RAM Server
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 5,000,000
HP 16GB PC3-12800R Server RAM
قیمت از 7,000,000
قیمت تا 7,100,000
HP DL380 G6 496069-001 Server Motherboard
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,000,000
HP 8GB PC3-12800R Server RAM
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,300,000
HP 16GB DDR4-2133 726720-B21 RAM Server
قیمت از 12,900,000
قیمت تا 13,000,000
HP DL380 G7 Server Motherboard
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
HP ML110 G6 500672-B21 RAM Server
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
HP DL380p G8 RAM Sever
قیمت از 1,600,000
قیمت تا 1,600,000
HP ML370 G5 Memory board
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
HP ML370 G4 343057-B21 RAM Sever
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 2,100,000
HP ML310e G8 v2 RAM Sever
قیمت از 4,800,000
قیمت تا 4,850,000
HP DL580 G5 449416-001 Memory expansion board
قیمت از 3,700,000
قیمت تا 3,700,000
HP DL580 G7-E7 644172-B21 Memory cartridge
قیمت از 4,800,000
قیمت تا 4,800,000
HP DL360p G8 708643-B21 RAM Sever
قیمت از 1,600,000
قیمت تا 1,600,000
HP DL320 G5 408854-B21 RAM Server
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,200,000
HP DL360 G5 413015-B21 RAM Sever
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,500,000
HP ML310e G8 RAM Server
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
HP DL360 G7 604505-B21 RAM Server
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13Kit RAM Sever
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 7,400,000
HP 16GB 2RX4 PC3-12800R-11-Kit 684066-B21 Server RAM
قیمت از 6,400,000
قیمت تا 6,500,000
HP 16GB 708641-B21 Server RAM
قیمت از 7,200,000
قیمت تا 8,200,000
HP 2GB PC3-12800E 669320-B21 Server Ram
قیمت از 900,000
قیمت تا 900,000
HP 16GB PC3L-10600R 627812-B21 RAM Sever
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 8,500,000
HP 8GB DDR4-2133 759934-B21 Server RAM
قیمت از 4,100,000
قیمت تا 4,200,000
HP 32GB DDR4-2133 728629-B21 Server RAM
قیمت از 13,500,000
قیمت تا 18,000,000
HP 4GB 647893-B21 RAM Sever
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,000,000
HP 512MB P-Series BBWC 462967-B21 RAM Sever
قیمت از 900,000
قیمت تا 900,000
HP 4GB 500658-B21 RAM Sever
قیمت از 1,700,000
قیمت تا 1,800,000
HP 4GB PC3L-12800R 713981-B21 RAM Sever
قیمت از 2,000,000

قیمت تا

برندهای رم سرور

نانیا Nanya سیلیکون پاور silicon power اچ پی HP هاینیکس Hynix ای بی ام IBM

قیمت رم سرور RAM

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP 4GB PC2-3200 343057-B21 RAM Sever
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 3,000,000
HP 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9Kit 647897-S21 RAM Server
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 2,700,000
HP 4GB 669322-B21 RAM Server
قیمت از 1,900,000
قیمت تا 1,900,000
HP 2GB PC3L-10600E RAM Server
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP DDRII PC-5300 8GB RAM Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,700,000
HP 256MB 462968-B21 RAM Server
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
IBM 8GB 00Y3654 RAM Server
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
silicon power 1G DDR2 800 server RAM
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Hynix 4GB PC2-5300 CL5 36c DDR2-667 Server Ram
قیمت از 450,000
قیمت تا 500,000
HP 4GB PC2 3500 461828-B21 RAM Server
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP 8GB DDR4-2133 726718-B21 Server RAM
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
HP 2GB PC2-3200 343056-B21 RAM Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,000,000
NANYA 4GB PC2-5300 CL5 36c DDR2-667 Server Ram
قیمت از 450,000
قیمت تا 450,000
HP 64GB DDR4-2133 726724-B21 Server RAM
قیمت از 000
قیمت تا 000
HP 8GB DDR4-2400 805347-B21 Server RAM
قیمت از 000
قیمت تا 000
HP Kit 8GB 2RX4 PC3-14900R-13 708639-B21 RAM Sever
قیمت از 000

قیمت تا:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

برندهای سرور و قطعات سرور

اچ پی آی HPI متفرقه no name ال اس آی LSI سوپرمایکرو Supermicro کیونپ Qnap گرین Green اوریکو Orico اچ پی HP اینتل INTEL ای ام دی AMD سان Sun اچ پی ای HPE تی پی لینک TP-Link

قیمت سرور و قطعات سرور

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Intel Xeon E5-2660v2 715217-B21 Server CPU
قیمت از 22,000,000
قیمت تا 22,000,000
Intel Xeon E5-2690 Server CPU
قیمت از 4,600,000
قیمت تا 46,000,000
INTEL Xeon E5-2660 CPU Server
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
Intel Xeon E5530 492237-B21 Server CPU
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 3,800,000
Intel Xeon E5-2660v3 762764-B21 Server CPU
قیمت از 50,000,000
قیمت تا 50,000,000
HP Proliant DL360 G5 700W 412211-001 Power Servers
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,750,000
HP 405139-b21 256MB P400 Raid Controller Cache server
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
HP 512MB 534916-B21 Server Cache
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Supermicro CSE-732i-500B SuperChassis Case Server
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
HP Proliant DL360 G5 Server
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,100,000
Intel Xeon E5410 459142-B21 Server CPU
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,000,000
Supermicro Cse-811tq-520b Server
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,000,000
HP Used ProLiant DL360 G7 5600 Server
قیمت از 35,000,000
قیمت تا 35,000,000
HP Xeon X5150 ML370G5 Kit CPU Server
قیمت از 25,500,000
قیمت تا 25,600,000
Intel Xeon E5540 492244-B21 Server CPU
قیمت از 2,600,000
قیمت تا 2,600,000
INTEL Xeon X5560 492232-B21 CPU Server
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 4,300,000
Supermicro CSE-813MTQ-600CB Case Server
قیمت از 14,500,000
قیمت تا 14,500,000
Supermicro CSE-825TQ-563LPB Case Server
قیمت از 16,500,000
قیمت تا 18,500,000
Supermicro CSE-733i-500b Case Server
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP 412140-B21 Single Active Cool Fan for BLc7000
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,500,000
INTEL Xeon E5450 458583-B21 CPU Server
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,700,000
INTEL Xeon X5550 492234-B21 CPU Server
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 3,900,000
LSI 9261.8i Raid Controller
قیمت از 14,500,000
قیمت تا 16,500,000
HP Used ProLiant DL360 G6 E5504 Rackmount Server
قیمت از 33,000,000
قیمت تا 33,000,000
HP Proliant DL380 G9 E5-2620v3 752688-B21 Server
قیمت از 58,000,000
قیمت تا 116,000,000
Intel Xeon E5620 587476-B21 Server CPU
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
INTEL Xeon X5570 500094-B21 CPU Server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
HP ProLiant DL360 G7 5600 Series Server
قیمت از 45,000,000
قیمت تا 45,000,000
HP ML310 G8 E3-1220 ProLiant Tower Server
قیمت از 24,000,000
قیمت تا 39,000,000
HP DL580 G7 E7-4807 Server
قیمت از 130,000,000
قیمت تا 131,000,000
Intel Xeon E5420 458577-B21 Server CPU
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP 1200W Power Servers
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 6,700,000
HP BBWC 512MB 405148-B21 Server Raid Controller
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP 407745-001 Front Bezel Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,000,000
 HP DL380 G7 Hot Plug Fan
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
Supermicro Cse-823TQ-653LPB Server
قیمت از 15,000,000
قیمت تا 15,000,000
HP 460W Power Server
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 3,500,000
HP 750W Power Server Supply
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 4,100,000
HP ML110 G6 Power Servers
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 3,900,000
HP ML370 G5 sever Fan

فن سرور اچ پی

 

 

 

 

برندهای سرور و قطعات سرور

متفرقه no name ال اس آی LSI کیونپ Qnap سوپرمایکرو Supermicro اچ پی آی HPI اچ پی ای HPE سان Sun تی پی لینک TP-Link اینتل INTEL گرین Green اوریکو Orico اچ پی HP ای ام دی AMD

قیمت سرور و قطعات سرور

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP DL380 G6-8SFF Cage Hot Plug
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 3,800,000
HP P2000 595W 592267-001 Power Server
قیمت از 4,545,445
قیمت تا 14,000,000
Supermicro CSE-745TQ-R920B SuperChassis Case Server
قیمت از 27,000,000
قیمت تا 30,000,000
Supermicro CSE-732i-R500B SuperChassis Case Server
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
HP ML350 G6 E5520 Used ProLiant Tower Server
قیمت از 33,000,000
قیمت تا 34,000,000
Supermicro CSE-745TQ-800B SuperChassis Case Server
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 19,500,000
Intel Xeon X5460 458581-B21 Server CPU
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
HP 10000 257414-B21 Rack Roof Mount Fan Kit
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 13,000,000
HP DL380 G6 sever Fan
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
HP DL580 G5 X7460 Server CPU
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP DL380 G6 Server BBWC
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
HP DL380p G8 Power Servers
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,550,000
HP DL580 G7 Sever Fan
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP DL580 G5 Power Board Servers
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL380 G6 Heatsink Server
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
Intel Xeon X5650 587482-B21 Server CPU
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
INTEL Xeon E5640 587480-B21 CPU Server
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 3,800,000
INTEL Xeon E5630 587478-B21 CPU Server
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Intel Xeon E5440 458585-B21 Server CPU
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
INTEL Xeon E5520 492239-B21 CPU Server
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,500,000
HP P410 256MB 462862-B21 Server Raid Controller
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 5,800,000
HP Used ProLiant DL380 G7 E5640 Rackmount Server
قیمت از 34,000,000
قیمت تا 35,000,000
HP DL380 G5 VRM
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
HP DL380 G6 HDD Tray Caddy
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
HP DL380 G6 Rail Kit Rack
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
HP DL380 G7-8SFF Cage Hot Plug
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
hp DL380 G7 BBWC Battery Backup cash server
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
HP ML310e G8 Network Adapter Server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 35,000,000
HP ML310e G8 Power Servers
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,500,000
HP ML350 G5 Heatsink Server
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,100,000
HP DL580 G5 Power Servers
قیمت از 4,900,000
قیمت تا 4,900,000
HP ML110 G7 RAM Sever
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
HP ML350 G6 HDD Cage
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,500,000
HP DL380 G7 HDD Tray Caddy HDD
قیمت از 600,000
قیمت تا 4,000,000
HP ML350 G6 Power Board Servers
قیمت از 6,100,000
قیمت تا 6,100,000
HP DL580 G5 Heatsink Server
قیمت از 2,600,000
قیمت تا 2,600,000
HP DL580 G5 Sever Fan
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP DL380 G6 Power Board Servers
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP ML370 G6 Power Servers
قیمت از 4,900,000
قیمت تا 4,900,000
Supermicro CSE-825TQ-R740LPB Case Server
قیمت از 28,500,000

قیمت تا

برندهای سرور و قطعات سرور

اچ پی HP تی پی لینک TP-Link اچ پی ای HPE سوپرمایکرو Supermicro اچ پی آی HPI ای ام دی AMD متفرقه no name اینتل INTEL کیونپ Qnap ال اس آی LSI سان Sun اوریکو Orico گرین Green

قیمت سرور و قطعات سرور

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Supermicro CSE-825TQ-600LPB Case Server
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 19,000,000
HP 750W 738024-B21 Battery Backup Module
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
HP DL360p G8 E5 2650v2 Server CPU
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 32,500,000
HP DL380 G9 E5-2620v3 752687-B21 Proliant Server
قیمت از 75,000,000
قیمت تا 75,000,000
Supermicro CSE-733TQ-665B Case Server
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
Intel Xeon X5690 633410-B21 Server CPU
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
HP DL370 G6 Server Fan
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP DL370 G6 538755-001 Heatsink Server
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP DL370 G6 Server Motherboard
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000
HP DL370 G6 Network Adapter Server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
Intel Xeon ML110 G6 X3450 Server CPU
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
HP DL360p G8 Heatsink Server
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,500,000
HP ML370 G6 Server Fan
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
HP DL380p G8 Hot-Plug Processor Fan
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP ML110 G7 Heatsink Server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
HP DL380 G7 Power Board Servers
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP DL370 G6 Power Board Servers
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 5,800,000
HP ML350 G6 Power Servers
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
HP ML370 G4 Power Servers
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 3,000,000
HP ML110 G6 Heatsink Server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
HP ML110 G6 Sever Fan
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP ML370 G4 Sever Fan
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
HP ML370 G4 Heatsink Server
قیمت از 600,000
قیمت تا 600,000
HP ML350 G5 Power Board Servers
قیمت از 39,000,000
قیمت تا 39,000,000
HP DL380 G7 Heatsink Server
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
HP DL380 G5 1000W Power Servers
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 2,900,000
HP DL380p G8 Heatsink Server
قیمت از 1,400,000
قیمت تا 1,400,000
HP DL580 G7 Power Board Servers
قیمت از 15,000,000
قیمت تا 15,000,000
HP DL580 G7 Power Servers
قیمت از 4,900,000
قیمت تا 4,900,000
HP DL580 G7 Heatsink Server
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,200,000
HP 750W 660183-001 Power Server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
HP ML370 G5 Power Board Servers
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
HP ML370 G6 NIC Server Network Adapter
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
HP Proliant DL320 G5 420W 432932-001 Power Servers
قیمت از 4,600,000
قیمت تا 4,900,000
HP ML370 G6 Heatsink Server
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP DL360 G6 Power Servers
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
HP DL580 G5 IO board
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 6,000,000
HP ML310e G8 v2-E3 1271v3 Server CPU
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,100,000
HP DL580 G5 SPI board
قیمت از 16,900,000
قیمت تا 17,000,000
HP DL380P G8 E5-2695v2 Server CPU
قیمت از 50,000,000

قیمت تا

برندهای سرور و قطعات سرور

اینتل INTEL سان Sun ای ام دی AMD کیونپ Qnap اوریکو Orico سوپرمایکرو Supermicro تی پی لینک TP-Link گرین Green اچ پی HP اچ پی ای HPE ال اس آی LSI متفرقه no name اچ پی آی HPI

قیمت سرور و قطعات سرور

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP ML310e G8 Heatsink Server
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
HP ML370 G6 Server Motherboard
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000
HP ML350 G6 Sever Fan
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP ML350 G6 Heatsink Server
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,300,000
HP ML370 G6 Power Board Servers
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 5,800,000
HP ML370 G6 RAM Sever
قیمت از 8,800,000
قیمت تا 8,900,000
HP ML110 G7 Power Servers
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 3,900,000
HP ML110 G7 Sever Fan
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP P2000 G3 MSA AP836B Fibre Channel Controller
قیمت از 80,000,000
قیمت تا 80,000,000
HP DL580 G7 Drawer board
قیمت از 31,000,000
قیمت تا 31,000,000
HP DL580 G7 IO Board
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,000,000
INTEL Xeon DL360 G5 X5470 Server CPU
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,200,000
HP DL360 G5 sever Fan
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
HP DL360 G5 Heatsink Server
قیمت از 900,000
قیمت تا 900,000
HP DL360 G7 sever Fan
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP DL360 G7 507672-001 Heatsink Server
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP DL370 G6 Cage Hot Plug
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,900,000
HP DL320 G5 432933-001 sever Fan
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 2,400,000
HP DL320 G5 432929-001 Heatsink Server
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 2,100,000
HP DL360 G6 507672-001 Heatsink Server
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP Proliant DL360 G7 460W 593188-B21 Power Servers
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
HP DL360 G6 RAM Sever
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 4,300,000
HP DL380 G5 Fan backplane board
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 2,400,000
HP DL380 G5 Heatsink Server
قیمت از 600,000
قیمت تا 600,000
HP ML310e G8 E3-1220 722445-B21 ProLiant Tower Server
قیمت از 23,000,000
قیمت تا 37,000,000
HP DL360 G9 Heatsink Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,000,000
HP DL580 G5 System processor and memory cartridge drawer
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,000,000
HP DL580 G7 SPI board
قیمت از 28,000,000
قیمت تا 28,500,000
HP ML110 G7-E3 1280 Server CPU
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP ML350 G5 Power switch board with cable
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 2,700,000
HP DL380P G8 E5-2650v2 704558-XX1 ProLiant Server
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 120,000,000
اچ پی Server Power Supply 1200W 656364-B21
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 9,000,000
Intel Xeon X5660 587491-B21 Server CPU
قیمت از 4,700,000
قیمت تا 4,700,000
Intel Xeon X5680 Server CPU
قیمت از 7,900,000
قیمت تا 7,900,000
Intel Xeon E5-2643v2 715227-B21 Server CPU
قیمت از 35,000,000
قیمت تا 35,000,000
HP Proliant DL360p G8 8SFF Server
قیمت از 80,000,000
قیمت تا 80,000,000
HP DL360p G8 Server Fan
قیمت از 1,600,000
قیمت تا 1,600,000
HP SAN Storage EV4000-6000-8000 512735-001 Battery
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000
HP ML370 G4-3.8GHz Server CPU
قیمت از 2,500,000

قیمت تا

برندهای سرور و قطعات سرور

گرین Green اچ پی HP تی پی لینک TP-Link ای ام دی AMD اچ پی ای HPE اینتل INTEL متفرقه no name کیونپ Qnap ال اس آی LSI سان Sun اچ پی آی HPI سوپرمایکرو Supermicro اوریکو Orico

قیمت سرور و قطعات سرور

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP QMH2572 8Gb FC 651281-B21 Fibre Channel Host Bus Adapter
قیمت از 16,000,000
قیمت تا 16,000,000
HP DL360 G9 Server Fan
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,500,000
HP DL180 G6 507304-001 Hard sever BackPanel
قیمت از 5,700,000
قیمت تا 5,700,000
HP DL180 G6 519200-001 Hard sever Backpanel Power
قیمت از 4,800,000
قیمت تا 4,800,000
HP DL180 G6 519199-001 Hard sever Fan
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
HP DL180 G6 507247-001 Heatsink Server
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP DL360 G6 X5670 Server CPU
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,500,000
TP-LINK TL-PS310U Single USB2.0 Port MFP and Storage Server
قیمت از 1,595,000
قیمت تا 1,595,000
TP-LINK TL-WPS510U PRINT SERVER
قیمت از 1,830,000
قیمت تا 2,250,000
TP-LINK TL-PS110P Single Parallel Port Fast Ethernet Print Server
قیمت از 1,240,000
قیمت تا 1,350,000
HP ProLiant DL580 G7 E7-4870 Servers network
قیمت از 780,000,000
قیمت تا 780,000,000
اچ پی Raid Controller Server Smart Array P812 1GB
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,500,000
اچ پی Raid Controller Server Smart Array P840 4GB761874-B21
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 29,000,000
HP DL580 G7-E7-4850 ProLiant Server
قیمت از 57,000,000
قیمت تا 580,000,000
اچ پی Raid Controller Server Smart Array P212
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,500,000
اچ پی Raid Controller Server Smart Array P800 512MB BBWC
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
اچ پی Raid Controller Server Smart Array P410
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 8,000,000
اچ پی Raid Controller Server Smart Array P400 256MB
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 6,000,000
HP RackMount DL580 G7 E7-4830 2P 64GB Servers network
قیمت از 300,000,000
قیمت تا 340,000,000
اچ پی Raid Controller Server Smart Array P440 2GB
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 14,000,000
HP 800W 720479-B21 Power Supply Server
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 6,500,000
اچ پی Raid Controller Server Smart Array P822 2GB
قیمت از 23,000,000
قیمت تا 23,000,000
اچ پی Raid Controller Server Smart Array P421
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 13,000,000
اچ پی Raid Controller Server Smart Array P222
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 13,000,000
اچ پی Raid Controller Server Smart Array P420
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 8,500,000
HP DL380P G8 E5-2620v2 Server CPU
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 14,000,000
HP ML10 G8 E-1220 Server
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,000,000
HP DL380 G9 E5-2620v3 768345-425 Server
قیمت از 75,000,000
قیمت تا 175,000,000
HP ProLiant DL380p Gen9 E5-2690V3 Servers network
قیمت از 58,000,000
قیمت تا 58,000,000
HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2699 V3 Servers network
قیمت از 58,000,000
قیمت تا 58,500,000
HP DL380 Gen9 E5-2650v3 ProLiant Server
قیمت از 58,000,000
قیمت تا 58,000,000
HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2690V3 Servers network
قیمت از 58,000,000
قیمت تا 58,000,000
سرور اچ پی HP ProLiant ML350 Gen9
قیمت از 49,500,000
قیمت تا 50,000,000
HP Network Adapter Server NC360T
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,500,000
HP 519711-001 Server Fan
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,500,000
اچ پی Server 800W Power Supply
قیمت از 5,700,000
قیمت تا 6,300,000
HP ProLiant DL380 Gen9 6C E5-2609v3 Servers network
قیمت از 58,000,000
قیمت تا 58,000,000
HP 500W 720478-B21 Power Supply Server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 4,700,000
اچ پی Server Power Supply 1000W 399771-B21
قیمت از 3,400,000
قیمت تا 4,000,000

HP 800W 720484-B21 Flex Slot Power Supply Server

برندهای سرور و قطعات سرور

کیونپ Qnap اینتل INTEL سوپرمایکرو Supermicro اچ پی آی HPI ای ام دی AMD اوریکو Orico گرین Green تی پی لینک TP-Link اچ پی HP متفرقه no name اچ پی ای HPE سان Sun ال اس آی LSI

قیمت سرور و قطعات سرور

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP DL380p Gen8 SFF 653200-B21 ProLiant Server
قیمت از 60,000,000
قیمت تا 60,000,000
سرور اچ پی HP ProLiant ML110 G7
قیمت از 20,000,000
قیمت تا 22,000,000
HP Proliant DL120 G7 Server
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
HP ProLiant DL180 G6 Servers network
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 70,000,000
HP DL320e G8 E3-1200v2 Server
قیمت از 38,000,000
قیمت تا 40,000,000
HP HP Proliant DL380p Gen8 E5-2620V2 Server
قیمت از 101,000,000
قیمت تا 102,000,000
سرور اچ پی HP Proliant DL380p Gen8 E5-2620V2
قیمت از 95,000,000
قیمت تا 95,000,000
HP ProLiant ML350 G8 Tower Server
قیمت از 50,000,000
قیمت تا 51,000,000
HP DL380e Gen8 8 LFF669255-B21 ProLiant Server
قیمت از 58,000,000
قیمت تا 58,000,000
HP 1200W 578322-B21 Power Server
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 6,200,000
HP 500GB 6G SAS 7.2K HDD Server
قیمت از 7,000,000
قیمت تا 7,000,000
HP 1200W 12V Hot Plug AC 500172-B21 Power Supply Server
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 6,200,000
Intel Xeon E5-2609v2 715222-B21 Server CPU
قیمت از 7,400,000
قیمت تا 7,400,000
Intel Xeon E5-2690v2 715214-B21 Server CPU
قیمت از 68,000,000
قیمت تا 68,000,000
Intel Xeon E5-2630 v3 Server CPU
قیمت از 17,500,000
قیمت تا 17,500,000
Intel Xeon E5506 492131-B21 Server CPU
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
Intel Xeon E5-2690v3 719044-B21 Server CPU
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz Processor
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
رم سرور اچ پی HP 2GB 2RX8 PC3-10600R-9 KIT
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
Intel Xeon E5-2665 Server CPU
قیمت از 41,000,000
قیمت تا 41,000,000
Intel Xeon E5-2620v4 817927-B21 Server CPU
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,000,000
Floor and Ceiling Server Room
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,700,000
HP DL380e G8 669253-B21 ProLiant Server
قیمت از 60,000,000
قیمت تا 60,000,000
Supermicro P0048AP4 Heatsink
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,500,000
رم سرور اچ پی HP 4GB (1x4GB) PC3-10600
قیمت از 1,700,000
قیمت تا 1,800,000
Server Supermicro Cse-815tq-560cb
قیمت از 16,000,000
قیمت تا 16,000,000
Case Server CSE-743TQ-865B-SQ
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 20,000,000
Server Supermicro Cse-825TQ-R720LPB
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 31,000,000
Supermicro P0048P CPU Heatsink
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,500,000
HP ProLiant DL380p Gen8 642106-001 Servers network
قیمت از 58,000,000
قیمت تا 190,000,000
Intel Xeon E5-2650 Server CPU
قیمت از 32,000,000
قیمت تا 32,000,000
AMD 6176SE Server CPU
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
HPE DL580 G9 E7-4850v3 793310-B21 ProLiant Rackmount Server
قیمت از 800,000,000
قیمت تا 800,000,000
HPE DL580 G9 E7-8890v4 816815-B21 ProLiant Rackmount Server
قیمت از 1,250,000,000
قیمت تا 1,250,000,000
HPE ProLiant ML30 Gen9 E3-1220v5 831067-425 Server
قیمت از 38,000,000
قیمت تا 38,000,000
Server Supermicro Cse-745TQ-R800B
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,000,000
HP Proliant DL160 G6 Server
قیمت از 22,000,000
قیمت تا 60,000,000
Case Server Supermicro CSE-745TQ-920B
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,000,000
رم سرور اچ پی HP 32GB 4RX4 PC3-14900L-13 KIT
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000

HP proLiant ML350 G6 Server

برندهای سرور و قطعات سرور

اینتل INTEL سان Sun سوپرمایکرو Supermicro گرین Green کیونپ Qnap اچ پی HP اوریکو Orico تی پی لینک TP-Link ال اس آی LSI ای ام دی AMD اچ پی ای HPE اچ پی آی HPI متفرقه no name

قیمت سرور و قطعات سرور

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP ProLiant DL580 G8 E7-4890v2 Servers network
قیمت از 780,000,000
قیمت تا 780,000,000
CSE-846BE26-R1K28B
قیمت از 67,000,000
قیمت تا 68,000,000
Case Server CSE-743i-665B
قیمت از 16,000,000
قیمت تا 16,000,000
Intel Xeon E5-2650v4 817943-B21 Server CPU
قیمت از 26,000,000
قیمت تا 26,000,000
Intel Xeon E5-2630v4 817933-B21 Server CPU
قیمت از 16,500,000
قیمت تا 16,500,000
HP 500W 225075-001 Hot Plug Redundant Server Power Supply
قیمت از 3,400,000
قیمت تا 3,400,000
Case Server CSE-743TQ-1200B-SQ
قیمت از 230,000,000
قیمت تا 230,000,000
Case Server Supermicro 745TQ-R800
قیمت از 50,000,000
قیمت تا 50,000,000
HP 800W 744689-B21 Power Servers
قیمت از 4,800,000
قیمت تا 5,000,000
HP 16GB 408855-B21 Server RAM
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 6,500,000
Case Server CSE-745TQ-R800B
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,000,000
HPE PROLIANT DL60 G9 777404-B21 SERVER 4LFF
قیمت از 45,000,000
قیمت تا 45,000,000
HPE PROLIANT DL20 G9 819784-b21 Server
قیمت از 45,000,000
قیمت تا 45,000,000
HPE PROLIANT DL60 G9 777403-B21 SERVER 4LFF
قیمت از 45,000,000
قیمت تا 45,000,000
HP 750W Common Slot Platinum Hot Plug Power Supply Servers
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,400,000
LSI 9361-8i Raid Controller
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,000,000
ORICO 9558RU3 4Bay HDD Enclosure
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
SUN Qubalt RAQ550
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
رم سرور اچ پی HP 8GB 2RX4 PC3-10600R-9 Kit
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,200,000
اچ پی Server Power Supply 460W 656362-B21
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 3,200,000
اچ پی Power Server750W 512327-B21
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,200,000
رم سرور اچ پی HP 16GB 2RX4 PC3L-12800R-11
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 6,300,000
رم سرور اچ پیHP DDRII PC5300 16GB server ram
قیمت از 5,900,000
قیمت تا 5,900,000
اچ پی Server Power Supply 750W 656363-B21
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
TP-LINK TL-ps110u PRINT SERVER
قیمت از 1,240,000
قیمت تا 1,240,000
سرور شبکه اچ پی HP ProLiant DL380p Gen8 E5-2609v2
قیمت از 000
قیمت تا 000
Intel Xeon E5660 Server CPU
قیمت از 000
قیمت تا 000
سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2690 v3
قیمت از 000
قیمت تا 000
رم سرور اچ پی (HP 4GB (1x4GB) PC3-12800E (DDR3-1600
قیمت از 000
قیمت تا 000
رم سرور اچ پی HP 8GB DDR3-1333MHz 240-pin 1x8GB
قیمت از 000
قیمت تا 000
Case Server Rackmount Green 4 Unit G520
قیمت از 000
قیمت تا 000
اچ پی Server proliant DL380 G4
قیمت از 000
قیمت تا 000
اچ پی Server Power Supply PROLIANT DL380G4 355892
قیمت از 000
قیمت تا 000
اچ پی Server Power Supply MSA1000 212398
قیمت از 000
قیمت تا 000
Server Adapter 2 Port HP NC 530FLR-SFP
قیمت از 000
قیمت تا 000
اچ پی Raid Controller Server Smart Array P440 4GB 761872-B21
قیمت از 000
قیمت تا 000
اچ پی Cache Server 256MB 405139-b21
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap SP-X20-TRAY HDD Tray Caddy
قیمت از 000

قیمت تا

برندهای سرور و قطعات سرور

ال اس آی LSI متفرقه no name گرین Green تی پی لینک TP-Link اچ پی ای HPE اینتل INTEL اوریکو Orico کیونپ Qnap سان Sun اچ پی آی HPI اچ پی HP ای ام دی AMD سوپرمایکرو Supermicro

قیمت سرور و قطعات سرور

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Qnap SP-HS-TRAY HDD Tray Caddy
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap SP-NMP-TRAY HDD Tray Caddy
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap SP-X79U-TRAY HDD Tray Caddy
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap SP-SSECX79-TRAY HDD Tray Caddy
قیمت از 000
قیمت تا 000
Qnap SP-X79P-TRAY HDD Tray Caddy
قیمت از 000

قیمت تا:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

 

همه کسانی که به تکنولوژی و انواع اپلیکیشن های اسمارت فون علاقه مند اند میکوشند تا همیشه از ورود جدیدترین اپلیکیشن ها به بازار مطلع شوند و همچنین در صورتی که ورژن جدید این اپلیکیشن ها به بازار آید نسبت به بروز رسانی این اپلیکیشن ها اقدام نمایند . به منظور انجام این پروسه ها کاربران به یک مرجع معتبر برای دانلود بازی ها و برنامه های جدید نیازمند اند . بسیاری از کاربران علاقه دارند تا از منبعی معتبر و فارسی برای دانلود برنامه ها و بازی های خود استفاده نمایند . بهمین دلیل نرم افزار مایکت میتواند برای شما بهترین گزینه باشد . در حقیقت سایت مایکتیک مارکت ایرانی است که این امکان را برای شما به وجود می آورد تا بتوانید نرم افزارها و بازی های جدید را دانلود کنید .

 

 


اپلیکیششن مایکت در نسخه های مختلفی به کاربران ارائه شده است که در این مطلب به بررسی ویژگیها و تغییرات در نسخه های مختلف مایکت بپردازیم . نرم افزار مایکت ارائه دهنده هزاران نرم افزار و بازی رایگان و پولی است و در صورت نیاز به اپدیت به کاربر نوتیفیکیشن میدهد . اپلیکیشن مایکت تمامی نرم افزار های دانلود شده را به صورت روزانه آپدیت میکند . سایت مایکت برای دانلود هر نرم افزار و بازی لینک مستقیم دانلود را در اختیار کاربران قرار میدهد . اپلیکیشن مایکت امکان دانلود بازی و برنامه های دیتادار را برای عموم کاربران فراهم می آورد و جز معدود نرم افزارهایی است که برای برنامه های غیر رایگان خود دارای گارانتی است .

 سایت مایکت به کاربران این امکان را میدهد تا بتوانند برنامه مورد نظر خود را از گوگل پلی درخواست نمایند . اپلیکیشن مایکت با تفکیک برنامه های خود به دو دسته بازی ها و برنامه ها کاربر را در یافتن برنامه و یا بازی مورد نظر خود یاری میکند . شما میتوانید تنها با یک کلیک برنامه و بازی مورد نظر خود را با سرعت بالا از طریق نرم افزار مایکت دانلود کنید . سایت مایکت به شما این امکان را میدهد که در صورت تمایل اعتبار خود را به هر یک از کاربران مایکت هدیه دهید . شما میتوانید اپلیکیشن مایکت را برای نسخه های اندروید 1.6 به بالا دانلود کرده و از خدمات آن استفاده نمایید .

 نسخه جدید نرم افزار مایکت حامل تغییرات ویژه ایست که در این بخش به برشمردن این تغییرات میپردازیم . در ورژن جدید اپلیکیشن مایکت دکمه دانلود برنامه در داخل لیست ها اضافه شده است . همچنین اپلیکیشن مایکت در این نسخه جدید دستخوش تغییرات کلی گرافیکی شده است و این تغییرات تحول چشمگیری در ساختار اپلیکیشن مایکت به وجود آورده است . سایت مایکت مجهز به جستجوی پیشرفته است و در نسخه جدید دکمه دانلود سریع برنامه نیز جز آیتم های جدید نرم افزار مایکت به حساب می آید . ورژن جدید نرم افزار مایکت قابلیت «اضافه شدن میان‌بر برنامه‌ها بعد از نصب» در تنظیمات را داراست و امکان درخواست برنامه در لیست برنامه‌های نصب شده را برای کاربران فراهم می آورد . بعنوان دیگر برنامه ها که کاربرد آنها مشابه سایت مایکت است میتوان به کافه بازار اشاره نمود .

مایکت  ، اپلیکیشن مایکت  ، نرم افزار مایکت  ،  myket ، اپلیکیشن myket ، نرم افزار myket ، سایت مایکت ، سایت myket ،:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

 

اگر به دنبال یک راه حل ساده و سریع به منظور درخواست خودرو هستید اپلیکیشن تپ30 را به شما پیشنهاد میدهیم . از طریق اپلیکیشن تپ30 قادر خواهید بود تمامی رانندگان اطرافتان را به صورت زنده مشاهده نمایید . برای درخواست خودرو میبایست پس از مشخص کردن مبدا و مقصدتان ،درخواست TAP30 دهید . بدین ترتیب نزدیک‌ترین خودرو شما را به مقصد مورد نظرتان میرساند . نحوه پرداخت وجه در اپلیکیشن تپ30 نیز به صورت آنلاین و اعتباری میباشد . بدین ترتیب شما با شارژ اعتبار تپ30 خود میتوانید هزینه سفر خود را پرداخت نمایید و دیگر به پول نقد نیاز نخواهید داشت .

 
اپلیکیشن تپ30 دارای پشتیبانی 24 ساعته است و شما میتوانید سوالات خود را در هر ساعتی از شبانه روز با پشتیبانی اپلیکیشن تپ30 درمیان بگذارید و پاسخ خود را در سریعترین زمان ممکن دریافت کنید . لازم به ذکر است که اپلیکیشن تپ30 تنها در شهر تهران فعال است .اپلیکیشن تپ30 این امکان را برای شما فراهم میکند تا تنها با نصب یک اپلیکیشن بر روی سیستم عامل اندروید گوشی تلفن همراهتان ، موقعیت خود را مشخص کرده سپس تاکسی های اطراف خود را شناسایی و به مقصد فراخوانی نمایید . استفاده از اپلیکیشن تپ30 در شرایط کنونی فوق العاده به صرفه میباشد . شما قبل از درخواست سفر می توانید پس از انتخاب مبدا و مقصد هزینه دقیق سفرتان را مشاهده نمایید.

 اپلیکیشن تپ30 ، با توجه به تاریخچه کوتاهی که داشته توانست بسایر سریع رشد کند و با وجود تمام سختی ها و دشواری ها توانسته است کسب و کار بزرگ اینترنتی را شکل دهد . اپلیکیشن تپ30 دارای دو نسخه مختلف است که هر یک از این دو نسخه به طور مجزا مختص سیستم عامل اندروید و سیستم عامل ios میباشد .سفر از طریق اپلیکیشن تپ30 این امکان را برای مسافران فراهم میکند تا با قیمتی پایینتر از تعرفه آژانس ها ، سفر های بین شهری خود را انجام دهند و با مشخص نمودن مقصد خود مقدار ثابتی از کرایه را پرداخت نمایند و این مقدار ثابت به هیچ عنوان در بین راه اضافه نخواهد شد .

 


 


اپلیکیشن تپ30 در پاسخگویی هر چه سریعتر به درخواست مشتریان کوشا بوده و در بین راه اجازه صحبت با تلفن همراه در مسیر را به مشتریان خواهد داد . در صورت درخواست تغییر مسیر ناگهانی در میان راه فورا پشتیبانی رسیدگی می کند . نحوه ثبت‌نام در TAP30 بدین منوال است که پس از واردکردن مشخصات فردی و شماره همراه ، برای کاربر یک پیام کوتاه شامل کد تأیید ارسال خواهد شد که پس از واردکردن این کد در برنامه، ثبت‌نام کاربر قطعی خواهد شد و از این پس کاربر میتواند از خدمات اپلیکیشن تپ30 استفاده نماید . از دیگر امکانات مهم اپلیکیشن تپ30 میتوان به نقشه گوگل با نمای ترافیک لحظه ای اشاره کرد که یک نقشه بروز را در اختیار کاربر قرار خواهد داد .

 

تپ30  ، اپلیکیشن تپ30 ، TAP30 ، اپلیکیشن TAP30:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

 

اگر میخواهید بروزترین کاربردی ترین برنامه ها و اپلیکیشن ها را در موبایل و تبلت خود داشته باشید و  از آنها استفاده کنید  ، نیاز به یک مرجع معتبر دارید تا بتوانید اپلیکیشن های مورد علاقه خود را در بروزترین شکل ممکن و به سریعترین و ارزانترین نحو  دانلود کنید سایت کافه بازار را به شما پیشنهاد میکنیم . در حقیقت کافه بازار یک مرجع معتبر دانلود برنامه و اپلیکیشن است که خود این سایت در قالب اپلیکیشن در اختیار کاربران قرار گرفته است ، بنابراین کاربران میتوانند در هر زمان و مکانی که هستند از طریق گوشی اندروید و یا ios خود به اپلیکیشن کافه بازار مراجعه نموده و با اتصال به اینترنت برنامه مورد نظر خود را دانلود نموده ، نصب و  استفاده کنند .

 

 
یکی دیگر از اپلیکیشن های کاربردی و مهم ، اپلیکیشن اسنپمیباشد که یک اپلیکیشن تاکسی یاب آنلاین  است و یک سرویس مبتنی بر مکان محسوب میشود . در صورتی که میخواهید یک سفر شهری  سریع و راحت داشته باشید اپلیکیشن اسنپ برای شما مناسب میباشد . اسنپ به طور زنده  تمامی خودروهای مربوط به اسنپ در اطراف شما را در نقشه نشان میدهد  ، سپس میتوانید با مشخص کردن مبدا و مقصد خود نزدیکترین خودروی اسنپ به خود را یافته و بدون اینکه نیاز به داشتن شماره آژانس در آن محدوده داشته باشید خیلی راحت و سریع به مقصد خود برسید . با سایت اسنپ شما میتوانید با یک کلیک با سرعت هر چه تمام تر نسبت به دریافت اسنپ خود اقدام نمایید .

 

 

 
بعنوان یکی از اولین و معتبرترین سایت های تخفیف گروهی میتوان از سایت نت برگ و سایت تخفیفان نام برد . سایت نت برگ یک سایت مطرح تخفیف گروهی است که در سال 1390 آغاز به کار نمود . نت برگ با ارائه خدمات و محصولات شرکت های تجاری تراز اول از طریق اینترنت  به مشتریان این امکان را میدهد تا کالاهای مورد نظر خود را به سریعترین شکل ممکن و با تخفیفی عالی خریداری نمایند . سایت تخفیفان نیز از دیگر سایت های تخفیف گروهی است  که  تخفیفان با قرار دادن امکانات رفاهی ، هنری ، تفریحی ، ورزشی ، آموزشی ، پزشکی  و مسافرتی و ... موجب تسهیل عملکرد کاربران در خرید شده و با تخفیف های ویژه خود موجب رضایت اکثر مشتریان شده است .

 

 

 

سایت ایمالز که از سایت های پربازدید است به عنوان یک بازار آنلاین تلقی میشود که در زمینه اعلام قیمت کالاهای آی تی کار میکند . در حقیقت ایمالز با جلوگیری از اتلاف وقت قیمت تمامی کالاهای آی تی را در اختیار کاربران قرار میدهد و کاربران بدون اتلاف وقت برای گشت و گذار در بازار و بررسی تک تک فروشگاهها تنها از طریق ایمالز قیمت کالاهای مورد نظر خود را گرفته ، کالاها را با یکدیگر مقایسه نمایند . در نتیجه بهترین انتخاب را انجام داده و کالایی با قیمت مناسب خریداری نمایند . سایت 5040 نیز جز سایت های پربازدید است . 5040 در هر نقطه ای از ایران که باشید محصول مورد نظر شما را به طور رایگان به شما ارسال خواهد کرد و همچنین این سایت برای هر یک از کالاهای خود دارای ضمانت بازگشت میباشد .

 

 
اگر به دنبال یک مرجع معتبر برای رزرواسیون هتل و بلیط هواپیما هستید میتوانید به سایت های رزواسیونی مانند سایت لست سکند و سایت لست تور مراجعه نمایید . سایت لست سکند یک سایت رزرواسیون است که به عنوان سایت مربوط به تورهای لحظه آخری ، برای رزرو هتل و بلیط هواپیما تلقی میشود . در حقیقت لست تور و لست سکند تمامی آژانسهای هواپیمایی و هتلها در سراسر دنیا را به کاربران معرفی میکنند و کاربران میتوانند قبل از سفر هتل مناسب خود را براساس لوکیشن و تناسب قیمت انتخاب نموده و برای اقامت رزرو نمایند . بدین ترتیب در طول سفر خیال مسافران از بابت اقامتگاه آسوده میباشد .

 

 
سایت های زیادی برای فروش گوشی تلفن همراه وجود دارند که کاربران میتوانند بدون مراجعه مستقیم و بدون اتلاف وقت مدل و قیمت مناسب گوشی که مد نظر دارند را مشاهده نموده و با تحقیقات قبلی و انتخابی منطقی اقدام به خرید گوشی تلفن همراه نمایند . سایت گوشی شاپ از جمله این گونه سایت ها میباشد . در حقیقت گوشی شاپ یک فروشگاه اینترنتی است که از طریق این فروشگاه اینترنتی میتوانید در کمترین زمان و با مناسبترین قیمت گوشی مورد نظر خود را خریداری نمایید . از دیگر سایت هایی که بعنوان پربازدید ترین سایت میتوان تلقی کرد سایت آپارات است . اکثر مردم برای گذران اوقات فراغت خود دیدن فیلم را انتخاب میکنند . از طریق آپارات میتوانید در هرزمانی فیلم مورد علاقه خود را از آرشیو آپارات دانلود نموده و به تماشای آن بپردازید .

 

 

 
امروزه همه کارها از طریق اینترنت انجام میشود ، خرید لوازم خانگی نیز از این امر مستثنا نیست . سایت های زیادی به عنوان سایت های فروش لوازم خانگی وجود دارند که تمامی لوازم خانگی را برای کاربران ارائه میدهد . یکی از این سایت های فروش لوازم خانگی سایت چاره است . سایت چاره علاوه بر لوازم خانگی و صوت و تصویری ، در زمینه مبلمان و دکوراسیون نیز فعالیت دارد . سایت بازار بزرگ نیز از دیگر سایت های فروش لوازم خانگی به صورت آنلاین میباشد که این سایت علاوه بر لوازم خانگی شامل فروش آنلاین کالاهای دیجیتال نیز میباشد . از دیگر سایت های فروش لوازم خانگی میتوان به سایت دالانو اشاره کرد . دالانو دارای قسمت ویژه ای تحت عنوان راهنمای خرید کالا میباشد که در زمینه خرید هر گونه کالایی کاربران را راهنمایی و مشاوره مینماید .:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali
 
 

 


 

برندهای سوئیچ شبکه

ان جنیوس EnGenius اچ پی HP آی پی کام IP-COM دل DELL میکروتیک Mikrotik برایت ویژن Brightvision میکروتک Microtek دی لینک D-Link تندا Tenda ترندنت Trendnet دیتاشین DataSheen لول وان Level One سیسکو CISCO تی پی لینک TP-Link لینک سیس Linksys کرنیکس Korenix

قیمت سوئیچ شبکه

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Mikrotik CRS226-24G-2Splus-RM SWITCH
قیمت از 1,100,000
قیمت تا 11,800,000
قیمت Mikrotik CRS212-1G-10S-1S-IN SWITCH
قیمت از 5,750,000
قیمت تا 9,200,000
قیمت Mikrotik RB250GS SWITCH
قیمت از 1,395,000
قیمت تا 1,400,000
Cisco WS-C2960G 48TC-L SWITCH
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 40,000,000
CISCO WS-C3750X 24T-S SWITCH
قیمت از 67,000,000
قیمت تا 79,000,000
Cisco WS-C3750X-24S-S SWITCH
قیمت از 178,000,000
قیمت تا 200,000,000
cisco switch ws-c2960s-24ts-s
قیمت از 27,000,000
قیمت تا 29,000,000
Cisco WS-C2960S-48TS-L SWITCH
قیمت از 36,000,000
قیمت تا 45,000,000
Cisco WS-C2960S-48TS-S Switch
قیمت از 31,500,000
قیمت تا 36,000,000
Cisco WS-C2960-48TT-L SWITCH
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 17,000,000
Cisco WS-C2960 24PC-L 24 Port SWITCH
قیمت از 22,500,000
قیمت تا 37,000,000
CISCO 2960s 24PD-L SWITCH
قیمت از 69,000,000
قیمت تا 72,000,000
CISCO WS-C2960X-24TS-L 24 Port Switch
قیمت از 29,700,000
قیمت تا 33,000,000
CISCO WS-C3750G-24PS-S SWITCH
قیمت از 39,400,000
قیمت تا 84,000,000
Cisco 3750X 12S-S 12 Port SWITCH
قیمت از 106,000,000
قیمت تا 125,000,000
Cisco WS-C2960 24TT-L SWITCH
قیمت از 7,800,000
قیمت تا 10,800,000
Cisco WS-C3750X-48P-S 48 Port Switch
قیمت از 171,000,000
قیمت تا 173,000,000
Cisco WS-C3560X-48P-L 48 Port Switch
قیمت از 90,000,000
قیمت تا 100,000,000
Cisco WS-C2960S-48FPS-L 48 Port Switch
قیمت از 71,500,000
قیمت تا 78,000,000
Cisco WS-C3560X-24T-S Switch
قیمت از 45,000,000
قیمت تا 49,500,000
CISCO 3560X-48T-S SWITCH
قیمت از 88,000,000
قیمت تا 90,000,000
Cisco WS-C2960 48TC-L SWITCH
قیمت از 13,800,000
قیمت تا 27,000,000
Cisco WS-C3750X-48T-S Switch
قیمت از 83,500,000
قیمت تا 120,000,000
CISCO 3750X 48T-S SWITCH
قیمت از 115,000,000
قیمت تا 122,000,000
Switch Cisco WS-C3750G 48TS-S
قیمت از 48,000,000
قیمت تا 85,000,000
Switch Cisco WS-C2960S-48LPS-L
قیمت از 60,800,000
قیمت تا 63,000,000
Cisco WS-C2960s 24PS-L 4 24 port SWITCH
قیمت از 41,800,000
قیمت تا 45,500,000
Cisco WS-C3750X-24T-L Switch
قیمت از 22,000,000
قیمت تا 60,000,000
Switch 24Port Cisco WS-C2960X-24PS-L
قیمت از 41,000,000
قیمت تا 49,500,000
Cisco WS-C2960S-48FPD-L Switch
قیمت از 86,000,000
قیمت تا 87,000,000
Cisco WS-C3750G-12S-S 12 Port Switch
قیمت از 27,000,000
قیمت تا 38,800,000
Cisco 2960G 8TC-L SWITCH
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 22,000,000
Cisco 3750G 24TS-S1U SWITCH
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 48,900,000
Cisco WS-C2960S-24TS-L SWITCH
قیمت از 27,500,000
قیمت تا 32,000,000
Switch Cisco 3750X 24P-S
قیمت از 80,000,000
قیمت تا 84,000,000
HP SAN AM868B 16 Port Switch
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 140,000,000
CISCO WS-C3750X-24P-S SWITCH
قیمت از 82,500,000
قیمت تا 84,000,000
Cisco WS-C3750X-12S-E Switch
قیمت از 112,500,000
قیمت تا 143,000,000
Cisco Switch WS-C2960-8TC-L
قیمت از 10,500,000
قیمت تا 12,000,000
Cisco WS-C2960X-48FPD-L SWITCH
قیمت از 103,500,000
قیمت تا 125,000,000
قبلی 8 7 6 5 4 3 2 1   بعدی
 

 


دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


 

دسترسی سریع به قیمت ها

 
 


:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali
 
 

 


 

برندهای سوئیچ شبکه

دیتاشین DataSheen دی لینک D-Link برایت ویژن Brightvision میکروتیک Mikrotik لول وان Level One کرنیکس Korenix آی پی کام IP-COM دل DELL میکروتک Microtek تندا Tenda تی پی لینک TP-Link سیسکو CISCO اچ پی HP ان جنیوس EnGenius لینک سیس Linksys ترندنت Trendnet

قیمت سوئیچ شبکه

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Cisco WS-C3850-24S-E 24 Port Switch
قیمت از 180,000,000
قیمت تا 180,000,000
Cisco WS-C3850-24T-E 24 Port Switch
قیمت از 115,000,000
قیمت تا 130,000,000
Cisco WS-C3850-24S-S 24 Port Switch
قیمت از 236,000,000
قیمت تا 275,000,000
Cisco WS-C3850-24XS-S 24 Port Switch
قیمت از 390,000,000
قیمت تا 430,000,000
Tenda TEF1109P PoE Switches
قیمت از 3,760,000
قیمت تا 3,760,000
TP-LINK TL-SF1048 48-Port 10-100Mbps Rackmount Switch
قیمت از 4,367,000
قیمت تا 4,367,000
Tenda SG80 Network Switches
قیمت از 780,000
قیمت تا 870,000
Tenda S108 Network Switches
قیمت از 250,000
قیمت تا 260,000
Tenda SG50 Network Switches
قیمت از 562,000
قیمت تا 640,000
Tenda S105 Network Switches
قیمت از 210,000
قیمت تا 245,000
Cisco Dlink 8Port DGS-1008P Switch
قیمت از 3,490,000
قیمت تا 4,030,000
سوئیچ شبکه دی لینک 20پورت DGS-1210-20
قیمت از 7,230,000
قیمت تا 7,650,000
D-Link DES-1024d Switch
قیمت از 1,455,000
قیمت تا 1,830,000
سوئیچ شبکه 5 پورت گیگابیت دی لینک DGS-1005D
قیمت از 720,000
قیمت تا 800,000
D-Link DES-1024A Switch
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,420,000
TP-LINK TL-SL1226 24-Port 10-100Mbps-2-Port Gigabit Switch
قیمت از 3,420,000
قیمت تا 3,420,000
سوئیچ شبکه 24 پورت دی لینک DES-1100-26
قیمت از 4,860,000
قیمت تا 4,900,000
TP-LINK TL-SF1024 24-Port 10-100Mbps Rackmount Switch
قیمت از 1,400,000
قیمت تا 1,680,000
TP-LINK TL-SG3216 JetStream 16-Port Managed Switch
قیمت از 7,590,000
قیمت تا 7,590,000
TP-LINK TL-SG3210 JetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch
قیمت از 4,980,000
قیمت تا 4,980,000
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,500,000
سوئیچ شبکه 48 پورت دی لینک D-Link DES-1210-52
قیمت از 1,070,000
قیمت تا 11,900,000
سوئیچ شبکه دی لینک DES-1008A
قیمت از 290,000
قیمت تا 450,000
سوئیچ شبکه دی لینک DGS-1005A
قیمت از 555,000
قیمت تا 830,000
سوئیچ شبکه 48 پورت دی لینک DES-1050G
قیمت از 6,370,000
قیمت تا 7,680,000
قیمت D-Link DES-1210-28 28-Port Fast Ethernet WebSmart Switch
قیمت از 5,340,000
قیمت تا 5,600,000
D-Link DGS-1008D Switch
قیمت از 510,000
قیمت تا 1,030,000
تی پی لینک Switch TL-SG1008D
قیمت از 1,120,000
قیمت تا 1,120,000
D-Link DGS-1024A Switch
قیمت از 3,430,000
قیمت تا 4,900,000
D-Link DES-1016D Switch
قیمت از 1,230,000
قیمت تا 1,530,000
TP-LINK TL-SF1016D 16-Port 10-100Mbps Desktop Switch
قیمت از 765,000
قیمت تا 920,000
TP-LINK TL-SG5428 24Port Network Switch
قیمت از 11,836,000
قیمت تا 11,836,000
D-Link DGS-1008A Switch
قیمت از 755,000
قیمت تا 1,030,000
Tenda TEF1008P PoE Switches
قیمت از 1,880,000
قیمت تا 2,020,000
سوئیچ شبکه 24 پورت دی لینک D-Link DGS-1024D
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 5,080,000
سوئیچ شبکه 5 پورت دی لینک DES-1005D
قیمت از 440,000
قیمت تا 539,000
Datasheen NS16FP 16 Port Network Switch
قیمت از 4,700,000
قیمت تا 4,700,000
Datasheen PL-ES1008D-A1 8Port Network Switch
قیمت از 235,000
قیمت تا 235,000
قیمت Mikrotik RB260GS SWITCH
قیمت از 1,450,000
قیمت تا 2,000,000
 
 

 


 


دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت

دسترسی سریع به قیمت ها

 
 


:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali
 
 
 
 
 
 
 
 
 • 03

   

 

لیست قیمت لپ تاپ،قطعات کامپیوتر،تجهیزات شبکه،ماشینهای اداری،تبلت،موبایل و نرم افزار

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Microsoft 600 Wired keyboard
قیمت از 1,170,000
قیمت تا 1,170,000
Deepcool N300 Laptop Coolpad
قیمت از 405,000
قیمت تا 405,000
Deepcool N200 Laptop Coolpad
قیمت از 305,000
قیمت تا 305,000
خنک کننده پردازنده DeepCool GammaXX 400
قیمت از 950,000
قیمت تا 1,190,000
اسپیکر Farassoo FMS-2044
قیمت از 450,000
قیمت تا 450,000
Power Cooler Master V1200
قیمت از 9,990,000
قیمت تا 11,000,000
Power Cooler Master G650W
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 3,830,000
Cooler Master Hyper 612 Ver.2 CPU
قیمت از 2,690,000
قیمت تا 2,700,000
Farassoo FCR-6185 keyboard
قیمت از 440,000
قیمت تا 440,000
Farassoo FCR-2236RF keyboard
قیمت از 775,000
قیمت تا 775,000

رایا سیستم اکباتان نماینده انحصاری مینی پی سی فاکسکان در ایران

 

پر بازدیدترین محصولات

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Lenovo IdeaPad IP500-I7-8GB-1TB-4GB Laptop
قیمت از 22,500,000
قیمت تا 30,500,000
Apple iPhone 7 32GB Mobile Phone
قیمت از 27,900,000
قیمت تا 28,300,000
EPSON EB-X27 Video Projector
قیمت از 15,000,000
قیمت تا 19,500,000
Syma X5SW Quadcopter
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 2,900,000
قیمت Laserjet Printer hp P2035
قیمت از 5,050,000
قیمت تا 9,350,000

 


 


 

لیست قیمت:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali
 
 
 
 
 
 
 
 
 • 03

   

 

لیست قیمت لپ تاپ،قطعات کامپیوتر،تجهیزات شبکه،ماشینهای اداری،تبلت،موبایل و نرم افزار

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Microsoft 600 Wired keyboard
قیمت از 1,170,000
قیمت تا 1,170,000
Deepcool N300 Laptop Coolpad
قیمت از 405,000
قیمت تا 405,000
Deepcool N200 Laptop Coolpad
قیمت از 305,000
قیمت تا 305,000
خنک کننده پردازنده DeepCool GammaXX 400
قیمت از 950,000
قیمت تا 1,190,000
اسپیکر Farassoo FMS-2044
قیمت از 450,000
قیمت تا 450,000
Power Cooler Master V1200
قیمت از 9,990,000
قیمت تا 11,000,000
Power Cooler Master G650W
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 3,830,000
Cooler Master Hyper 612 Ver.2 CPU
قیمت از 2,690,000
قیمت تا 2,700,000
Farassoo FCR-6185 keyboard
قیمت از 440,000
قیمت تا 440,000
Farassoo FCR-2236RF keyboard
قیمت از 775,000
قیمت تا 775,000

رایا سیستم اکباتان نماینده انحصاری مینی پی سی فاکسکان در ایران

 

پر بازدیدترین محصولات

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Lenovo IdeaPad IP500-I7-8GB-1TB-4GB Laptop
قیمت از 22,500,000
قیمت تا 30,500,000
Apple iPhone 7 32GB Mobile Phone
قیمت از 27,900,000
قیمت تا 28,300,000
EPSON EB-X27 Video Projector
قیمت از 15,000,000
قیمت تا 19,500,000
Syma X5SW Quadcopter
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 2,900,000
قیمت Laserjet Printer hp P2035
قیمت از 5,050,000
قیمت تا 9,350,000

 


 


 

لیست قیمت:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

نبض اقتصاد جهانی همواره در دست نوسانات قیمت طلا و دلار میباشد . به همین منظور سایت هایی فعالیت میکنند که در زمینه اعلام قیمت لحظه ای طلا و دلار اطلاعات جامعی را در اختیار کاربران قرار میدهد . یکی از این سایت های اعلام قیمت لحظه ای دلار و طلا سایت یک مثقال میباشد . این سایت شامل نرخ طلا و ارز ، نرخ سکه ، انس جهانی ، ارزها ، همراه با آخرین نرخ و تغییر لحظه ای میباشد که کاربران برای اطلاع لحظه ای از هر یک از این آیتم ها میتوانند به این سایت مراجعه نمایند .

 
از دیگر سایت هایی که نبض لحظه ای اقتصاد جهانی را به عموم کاربران اطلاع میدهد سایت طلا دات ای ار است . همانطور که میدانید قیمت طلا تاثیر بسزایی در اقتصاد دارد . این سایت علاوه بر اخبار اقتصاد ایران ، اخبار اقتصاد جهان را در اختیار کاربرانی که جویای رویدادهای اقتصادی هستند را در اختیار کاربران قرار میدهد این سایت شامل اخبار صنفی میباشد که شامل اخبار و رویدادها در اصناف مختلف میباشد . همچنین طلا دات آی آر شامل مقالاتی در خصوص انواع زیور آلات مانند الماس ، طلا و دیگر زیور آلات از جنس های مختلف میباشد .


سایت پیشخوان از سایت های اعلام قیمت ارز و سکه میباشد که شامل یک کانال تلگرامنیز هست که کاربران میتوانند از طریق شبکه اجتماعی تلگرام از قیمت لحظه ای طلا و ارز مطلع گردند . یکی از ویژگیهای جذابی که پیشخوان دارد این است که به طور خودکار هر 15 دقیقه یک بار بروزرسانی میشود و همچنین قیمت ارز و سکه در بازار معمولا بعد از 11 صبح در سایت اعلام خواهد شد . سایت پیشخوان علاوه بر قیمت طلا و ارز شامل اخبار اقتصادی و اخبار ورزشی میباشد که علاقمندان اقتصاد و ورزش میتوانند از طریق پیشخوان این خبرها را دنبال نمایند .

 

 سایت فی بازار نیز یکی از سایت های اعلام قیمت لحظه ای طلا و ارز میباشد . این سایت شامل نمودار روزانه تغییرات انس میباشد . همچنین این سایت شامل یک وب سرویس میباشد که به وسیله آن اطلاعات سایت ارائه دهنده خدمات ، به صورت آنی در کسری از ثانیه ، در وب سایتی دیگر بدون نیاز به عمل خاصی فراخوانده شود.توسعه دهندگان وب و طراحان اپلیکیشن های موبایل و تبلت از طریق وب سرویس فی بازار میتوانند به راحتی و با کمترین هزینه ، تمامی قیمت های درج شده در سایت فی بازار را در برنامه کاربردی یا وب سایت مورد نظر خود استفاده نمایند.:: بازدید از این مطلب : 83
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 دی 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد